Pungile cu mâner subțire au fost interzise dar Garda Națională de Mediu (GNM) NU vede, NU aude, nu miroase, NU observă și mai ales NU stă niciodată "la pândă".

Începând cu data de 1 ianuarie 2019 a fost interzisă comercializarea pungilor de transport din plastic subțire și foarte subțire cu mâner prin transpunerea în legislația româna a Directivei UE 2015/720 dar, din păcate, toți observăm că aceste pungi încă sunt folosite în multe magazine mici, în piețe și alte centre comerciale. Normal! Pentru că, așa cum ne-a demonstrat recent prin răspunsul rușinos pe care ni l-a oferit la sesizarea pe care am avut-o cu privire la imposibilitatea majorității Bucureștenilor de a sorta gunoiul, așa cum prevede legea 211/201, Garda Națională de Mediu (GNM) nu are o activitate proactivă ci, dintr-un motiv sau altul, din punctul nostru de vedere "doarme".

Garda Națională de Mediu NU vede, NU aude, nu miroase, NU observă și mai ales NU stă niciodată "la pândă".

Este atât de mult de muncă și ar putea avea o activitate atât de benefică mediului înconjurător dar, Garda Națională de Mediu are o abordare pasivă. Acest lucru îl observăm cel mai bine când ieșim în teren. Observăm adesea în toiul zilei incendierea ilegala a deșeurilor, în special în zonele unde există gropile de gunoi, când nori de fum negru se ridică deasupra zonelor limitrofe care pot fi observați de la kilometri distanță. Dar, cu toate acestea, Garda Națională de Mediu rămâne pasivă în cele mai multe cazuri și "nu le vede".

 

Toate gropile ar trebui atent supraveghate și inopinat verificate, zi și noapte. Nu doar atunci când cetățenii Garda Națională de Mediu o sesizează!


toate gropile de gunoi ar trebui verificate zi și noapte

Garda Națională de Mediu nu vede nici faptul că majoritatea Primăriilor NU asigură sortarea deșeurilor municipale. Da, asta credem, că nu vede, nu aude nici știrile pe această temă și nici nu-i miroase gunoiul revărsat la ghenele din marile orașe. Dacă nu ar fi așa am vedea zilnic sancțiuni aplicate pe bandă rulantă. Când ați văzut ultima dată (sau vreodată) o Primărie sancționată după ce Garda Națională de Mediu a făcut un control inopinat și a constatat că NU se respectă (așa cum este cazul în majoritatea localităților din România) art. 59, lit. (f) din legea 211/2011 ?! Probabil și dvs., ca și noi, niciodată!

Articolul 59 din 211 din 15 noiembrie 2011 (actualizată în 2018):

Autoritățile administrației publice locale, inclusiv a municipiului București, au următoarele obligații:
A. La nivel de comune, orașe și municipii, inclusiv la nivelul municipiului București:
f) Asigură spațiile necesare pentru colectarea separată a deșeurilor, dotarea acestora cu containere specifice fiecărui tip de deșeu și dezvoltă în mod corespunzător centrele înființate potrivit prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 5/2015 pentru a oferi populației posibilitatea de a se debarasa, fără plată, de deșeuri de hârtie și carton, sticlă, metal, materiale plastice, lemn, textile, ambalaje, deșeuri de echipamente electrice și electronice, deșeuri de baterii și acumulatori și deșeuri voluminoase, inclusiv saltele și mobilă;
În concluzie, atâta vreme cât Garda Națională de Mediu "doarme" și nu devine activă 24 de ore pe zi NU scăpăm nici de pungile de plastic cu mâner și nici de alte surse și forme de poluare!